Dr n. med. Adam Horzela

ortopedia - medycyna manualna - osteopathia


widok

- Prawo wykonywania zawodu lekarza Nr 5628372
wpis do rejestru OIL - 55-11-5628372

- Specjalizacja: ortopedia i traumatologia
wpis: CMKP Warszawa 1993-11-15

- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
wpis do rejestru: OIL Katowice 55-99-0020002L

- Stopień naukowy
doktor nauk medycznych,
Śląska Akademia Medyczna, Wydział Lekarski w Zabrzu Nr 3392